All productsKorg Pa3X/Pa900Korg Pa4XKorg Pa4X/Pa1000Korg Pa600Korg Pa700/Pa600Korg Pa900Yamaha Genos/Tyros 5Yamaha PSR-970/770Yamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S975Yamaha PSR-S975/775Yamaha PSR-SX900/700Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 4/Tyros 3Yamaha Tyros 5

PRS Lead Guitar

PRS Lead Guitar je paket od 5 semplovanih zvukova lead/solo gitare, snimanih sa Paul Red Smith gitarom sa 5 različitih podešavanja pojačala.

PRS Lead Guitar je semplovana na 3 velocity layer-a i za razliku od Les Paul Guitar koja je takođe pravljena kao lead/solo gitara, PRS Lead Guitar ne zahteva upotrebu AMP simulator efekta u samoj klavijaturi, pa je zvuk gotovo identičan kako na Korg Pa, tako i na Yamaha Tyros klavijaturama.

Zbog ovakvog načina semplovanja originalnog zvuka gitare i pojačala, moguće je koristiti PRS Lead Guitar i na trakama u aranžeru gde neće biti potrebno koristiti efekat.

6 thoughts on “PRS Lead Guitar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*