All productsKorg Pa3X/Pa900Korg Pa4XKorg Pa4X/Pa1000Korg Pa600Korg Pa700/Pa600Korg Pa900Yamaha Genos/Tyros 5Yamaha PSR-970/770Yamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S975Yamaha PSR-S975/775Yamaha PSR-SX900/700Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 4/Tyros 3Yamaha Tyros 5

Dynamix Violin

Dynamix Violin je paket od 4 programa napravljen za Korg Pa i Yamaha Tyros aranžere.
Svaki program je napravljen od 2 i 3 velocity layer-a.

DMX Violin je prvi program u paketu i sadrži dva layer-a sa bržim attak-om, pa je pogodan za brže deonice.
DMX Violin EXP poseduje realni expression pa se zato može koristiti u sporijem sviranju sa sporijim attack-om.
DMX Violin XL je mešavina prva dva programa sa kojim se tišim sviranjem koriste samo donji layer-i sa expression, a glasnijim sviranjem gornji koji imaju više attack-a.
DMX Violin Folk je četvrti program i on je napravljen sa MONO portamentom pa je podogan za izvođenje glisanda i legato interpretaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*