All productsKorg Pa2X Pro/Pa800Korg Pa3X/Pa900Korg Pa4XKorg Pa4X/Pa1000Korg Pa600Korg Pa700/Pa600Korg Pa800Korg Pa900Yamaha Genos/Tyros 5Yamaha PSR-970/770Yamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S975Yamaha PSR-S975/775Yamaha PSR-SX900/700Yamaha Tyros 2Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 4/Tyros 3Yamaha Tyros 5

Stereo Riff Guitar

Stereo Riff guitar je gitara sa distorzijom koja na jednom tonu sadrži standardni gitarski rif sa primom, kvintom i oktavom.

Stereo Riff Guitar se veoma lako koristi, svira se samo jednim prstom i namenjena je prvenstveno za aranžer, ali se može koristiti i u desnoj ruci.

2 thoughts on “Stereo Riff Guitar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*