All productsKorg Pa500

Dynamix SET mod

Dynamix SET mod je prvenstveno namenjen korisnicima Korg PA500 aranžera, jer se on u potpunosti oslanja na resurse ROM semplova, odnosno svih fabričkih instrumenata i kompleta bubnjeva, jer Korg PA500 ne poseduje nikakva proširenja i Sample Board.

Ovo se konkretno odnosi na maksimalno korišćenje efekata, routing-a i raznih podešavanja koje je proizvođač ponudio, a ne spadaju u fabrička podešavanja, što rezultira poboljšanju kvaliteta zvuka do neprepoznatljivosti, klavijatura tada dobija dinamičnost, energičnost i konkretnost.
Ovo svakako ne znači da Dynamix SET mod mogu koristiti samo vlasnici Korg PA500 aranžera, naprotiv, on je vrlo koristan i za PA800 i PA2X Pro aranžere i pored toga što poseduju Sample Board i mogućnost kreiranja svog sopstvenog zvuka korišćenjem semplova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*