All productsKorg Pa1000Korg Pa3XKorg Pa4XKorg Pa600Korg Pa700Korg Pa900Yamaha GenosYamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S770Yamaha PSR-S775Yamaha PSR-S970Yamaha PSR-S975Yamaha Tyros 3Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 5

PRS Lead Guitar

PRS Lead Guitar je paket od 5 semplovanih zvukova lead/solo gitare, snimanih sa Paul Red Smith gitarom sa 5 različitih podešavanja pojačala.

PRS Lead Guitar je semplovana na 3 velocity layer-a i za razliku od Les Paul Guitar koja je takođe pravljena kao lead/solo gitara, PRS Lead Guitar ne zahteva upotrebu AMP simulator efekta u samoj klavijaturi, pa je zvuk gotovo identičan kako na Korg Pa, tako i na Yamaha Tyros klavijaturama.

Zbog ovakvog načina semplovanja originalnog zvuka gitare i pojačala, moguće je koristiti PRS Lead Guitar i na trakama u aranžeru gde neće biti potrebno koristiti efekat.

6 thoughts on “PRS Lead Guitar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*