All productsKetron AudyaKorg Pa1000Korg Pa1XKorg Pa2X ProKorg Pa3XKorg Pa4XKorg Pa500Korg Pa600Korg Pa700Korg Pa800Korg Pa900Roland E-80Roland E-A7Roland G-70Yamaha GenosYamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S770Yamaha PSR-S775Yamaha PSR-S970Yamaha PSR-S975Yamaha Tyros 2Yamaha Tyros 3Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 5

Pro Drums

Pro Drums pripada novoj PRO liniji profesionalno semplovanih instrumenata za Native Instruments Kontakt sampler.
Instrumenti su koncipirani tako da se sva podešavanja nalaze odmah dostupna korisniku i veoma brzo se u nekoliko koraka dobijaju veoma dobri rezultati.
Pro Drums je  semplovan na 10 Velocity Layer-a kroz 5 Round Robin varijacija za svaku komponentu bubnja. Ukratko, samo jedan doboš poseduje 50 semplova, a Pro Drums ih ima 4, kao i 4 Kick-a.
Pro Drums je mapiran tako da se savršeno uklapa uz Korg Pa i Yamaha Tyros aranžere, a kako je mapiran u General Midi može se koristiti i sa Roland i Ketron aranžerima, kao i bilo kojom drugom klavijaturom oja ima MIDI interface.
Na samom instrumentu se nalaze tri TAB-a, Envelope sa kontrolom semplova, Attack, Release i Decay, EQ sa 3 benda – Bass, Mid, High, kao i FX na kome se može sa samo jednim potenciometrom podesiti količina kompresije, Reverb-a i Gate Reverb-a pa se veoma brzo i lako može doći do željenog zvuka uz samo par pomeraja potenciometara.

Pro Drums je dostupan samo za Native Instruments Kontat 4 i Kontakt 5 sempler.

2 thoughts on “Pro Drums

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*