All productsKorg Pa1000Korg Pa2X ProKorg Pa3XKorg Pa4XKorg Pa600Korg Pa700Korg Pa800Korg Pa900Yamaha GenosYamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S770Yamaha PSR-S775Yamaha PSR-S970Yamaha PSR-S975Yamaha Tyros 2Yamaha Tyros 3Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 5

Stereo Steel Guitar

Dynamix Stereo Steel Guitar je vrhunska akustična gitara za sviranje kako ritam, tako i solo deonica.

Semplovana od dve različite akustične gitare snimane u isto vreme, Stereo Steel Guitar savršeno simulira akustičnu gitaru snimanu u duplex tehnici.

Kako se Dynamix Stereo Steel Guitar nalazi levo i desno u stereo slici, ona se savršeno uklapa u svaki stil, ne smeta vokalu, bubnju i basu koji se nalaze u centru i tako za njih pravi više mesta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*