All productsKorg Pa1000Korg Pa2X ProKorg Pa3XKorg Pa4XKorg Pa600Korg Pa700Korg Pa800Korg Pa900Yamaha GenosYamaha PSR-A3000Yamaha PSR-S770Yamaha PSR-S775Yamaha PSR-S970Yamaha PSR-S975Yamaha Tyros 2Yamaha Tyros 3Yamaha Tyros 4Yamaha Tyros 5

Stereo Riff Guitar

Stereo Riff guitar je gitara sa distorzijom koja na jednom tonu sadrži standardni gitarski rif sa primom, kvintom i oktavom.

Stereo Riff Guitar se veoma lako koristi, svira se samo jednim prstom i namenjena je prvenstveno za aranžer, ali se može koristiti i u desnoj ruci.

2 thoughts on “Stereo Riff Guitar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*